Ontwikkelings-stimulatie

Ontwikkelings-stimulatie


Baby's en peters met een vertraagde of gestoorde ontwikklingsstimulatie kunnen geholpen via het Bobath-concept.


Er wordt eerst een observatie of gestandariseerde test uitgevoerd om te bepalen waar het probleem is en welke therapie het best wordt toegepast.